Dražba podílu id. 1/2 na pozemku (orná půda) v obci Přestavlky, okres Přerov

spisová značka 139EX 06976/21

Aktuální čas

začátek dražby02.08.2022 13:30  konec dražby02.08.2022 14:00 typ majetkuzemědělská půda
pozemky bez zařazení
lokalitakraj Olomoucký - okres Přerov

nejnižší podání 22 667 Kč 

vydraženo za: 29 000 Kč 

výše předražku: 36 250 Kč  předražit lze do: 17.08.2022 14:00  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek34 000 Kč dražební jistota7 000 Kč minimální příhoz3 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 477 – orná půda, o výměře 1.865 m2, v k.ú. Přestavlky u Přerova, obec Přestavlky, okres Přerov, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

UPOZORNĚNÍ:
Soudní exekutor sděluje, že mu byla dne 19.7.2022 oznámena pachtovní smlouva uzavřená mezi povinným jako propachtovatelem a společností SALIX MORAVA a.s. jako pachtýřem ze dne 8.3.2019, jejímž předmětem je dražená nemovitá věc. Soudní exekutor tímto v souladu s ust. § 336i odst. 3 písm. b) o.s.ř. činí toto oznámení a konstatuje, že pachtovní smlouva nemá vliv na cenu dražených nemovitých věcí a příklepem nezaniká.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.