Dražba podílu id. 11/12 na RD v obci Jalubí, okres Uherské Hradiště

spisová značka 139EX 36243/14

začátek dražby23.08.2021 13:30  konec dražby23.08.2021 14:05 typ majetkupozemky bez zařazení
zahrady a sady
lokalitakraj Zlínský - okres Uherské Hradiště

nejnižší podání 266 000 Kč 

vydraženo za: 370 000 Kč 

výše předražku: 462 500 Kč  předražit lze do: 07.09.2021 14:05 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek399 000 Kč dražební jistota50 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 11/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 323/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 117 m2, pozemku p.č. 3359/3 – trvalý travní porost, o výměře 70 m2, a pozemku p.č. 3360/4 – zahrada, o výměře 446 m2, vše v k.ú. a obci Jalubí, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Jalubí, ve sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci a přes pozemek, který je ve vlastnictví 3. osoby. Dle informací ČSÚ se v obci Jalubí nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Na částech pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Jalubí jsou pozemky vedeny takto: pozemek p.č. St. 323/1 a p.č. 3359/3 „BI - plochy pro bydlení individuální“, pozemek p.č. 3360/4: „Z - plochy zemědělské“. Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku p.č. St. 323/1 se nachází nepodsklepený objekt s propadlou střechou. Přístup k objektu je rovněž po cizím pozemku (po právní stránce není k tomuto objektu zajištěn přístup). Objekt je havarijním stavu, narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí, chybějící střešní konstrukce.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.