Dražba podílu id. 1/2 na areálu v obci Kopidlno, okres Jičín

spisová značka 139EX 09337/18

začátek dražby18.11.2020 13:30  konec dražby18.11.2020 14:00 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Královéhradecký - okres Jičín

nejnižší podání 1 066 700 Kč 

znalecký posudek1 600 000 Kč dražební jistota100 000 Kč minimální příhoz10 000 Kč

      doporučit

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitých věcech, a to: pozemku p.č. St. 875 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 598 m2, jehož součástí je stavba: Kopidlno, č.p. 638, ubyt. zař.; pozemku p.č. St. 876 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, jehož součástí je stavba: rozestav.; pozemku p.č. St. 877 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 157 m2, jehož součástí je stavba: rozestav.; pozemku p.č. St. 882 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba: rozestav.; pozemku p.č. 75/1 - ostatní plocha, o výměře 3.159 m2; pozemku p.č. 75/3 - zahrada, o výměře 10 m2; pozemku p.č. 76/10 zahrada, o výměře 113 m2; pozemku p.č. 76/11 - zahrada, o výměře 804 m2; pozemku p.č. 1051/2 - ostatní plocha, o výměře 1.140 m2; pozemku p.č. 1080 - ostatní plocha, o výměře 1.544 m2; a pozemku p.č. 1328 - ostatní plocha, o výměře 485 m2; vše v k.ú. Kopidlno, obec Kopidlno, okres Jičín, které tvoří jednotný funkční celek. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, žumpu.
Areál sestává z těchto staveb:
I) Objekt č.p. 638 - ubyt. zař, na pozemku p.č. St. 875
Jedná se o dřevěný, montovaný objekt se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou živičnými svařovacími pásy. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1988. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.
II) Rozestavěný rodinný dům, na pozemku p.č. St. 876
Jedná se o zděný rodinný dům pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru jako samostatně stojící. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, žumpu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1991. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
III) Rozestavěný objekt, na pozemku p.č. St. 877 - „kotelna“
Jedná se o přízemní, zděný objekt pod plochou střechou krytou živičnými svařovacími pásy. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1991. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.
IV) Rozestavěný objekt, na pozemku p.č. St. 882 - „hasičské zbrojnice“
Jedná se o přízemní, zděný objekt pod plochou střechou krytou živičnými svařovacími pásy. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1993. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.