Dražba pozemků (15 488 m2) - podíl 1/3, okr. Karlovy Vary

spisová značka 167 EX 2418/19-135

začátek dražby11.08.2020 10:00  konec dražby11.08.2020 10:29 typ majetkupozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Karlovarský - okres Karlovy Vary

nejnižší podání 1 397 780 Kč 

vydraženo za: 1 652 000 Kč 

výše předražku: 2 065 000 Kč  předražit lze do: 26.08.2020 10:29 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu 

znalecký posudek2 096 670 Kč dražební jistota250 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Dražba podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích v k.ú. AndělskáHoraDražené pozemky se nacházejí nazápadním okraji zastavěné části obce Andělská Hora. Jedná se o soubortravnatých pozemků pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemkyvedeny jako vodní plocha a trvalý travní porost o celkové výměře 15.488 m2.Pozemky jsou na východní a severní straně ohraničeny zpevněnou komunikací a najihozápadní straně nezpevněnou cestou. Na pozemcích parc.č. 453, parc.č. 454 ana částech pozemků parc.č. 455/15 a parc.č. 455/25 se nachází listnaté porosty.K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc.č.150/1, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje.Pozemky se nachází v CHKOSlavkovský les.V územním plánu je částpozemků vedena jako plocha smíšeného nezastavěného území a část pozemků jevedena jako plocha změn na plochu bydlení v rodinnýchdomech – městské a příměstské a plocha veřejného prostranství – veřejná zeleňv zastavěné části obce.Na pozemku parc.č. 455/25 váznevěcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy ve prospěchspolečnosti ČEZ Distribuce a.s.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.