Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 2/14, okr. Louny

spisová značka 197 EX 90833/10-108

začátek dražby24.04.2019 10:30  konec dražby24.04.2019 11:00 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
vlastnické podíly
lokalitakraj Ústecký - okres Louny

nejnižší podání 10 000 Kč 

vydraženo za: 10 000 Kč 

znalecký posudek20 000 Kč dražební jistota5 000 Kč minimální příhoz2 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Objekt domku je přízemní s jednoduchým krovem, sedlovou střechou bez moţnosti podkroví. Krytinu tvoří velkoplošné vlnité eternitové šablony s obsahem azbestu.Jedná se o objekt ve velmi špatném technickém stavu v podstandardním provedení materiálem i kvalitou práce. Část konstrukcí chybí a to i nosné prvky - překlady nad dveřními otvory, ocelové zárubně, dlaţby, ....Objekt vzhledem k nízké kvalitě zaloţení a obvodových stěn, staticky narušený nebude moţno opravovat a bude lépe ho zbourat. Objekt má odpojenou elektřinu, vodovod je funkční, avšak chybí vodovodní baterie.Další objekt na pozemku je ve skutečnosti zbořeniště původního objektu č.p. 4. Jedná se o torzo obvodových zdi ze smíšeného kamenného a cihelného zdiva bez stropu a střešní konstrukce. Nemovitost má v podstatě hodnotu pozemků. Proto dále není objekt oceněn jeho hodnota je ve výši ceny demolice a ceny hodnoty vytěţeného materiálu, který bude mít menší hodnotu neţ je cena demolice. Objekt oceňuji rozdílovou cenou materiálu a cenou demolice ve výši rozdílu „14.000,- Kč“. Porovnání s jinými nemovitostmi vzhledem k technickému stavu nelze provést. Porovnání je provedeno pouze s nabídkou pozemků.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2019 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.