DRAŽBA-15880/13-Podíly 1/5, 1/10 a 1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště

spisová značka 124 EX 15880/13

Aktuální čas

začátek dražby09.02.2022 10:30  konec dražby09.02.2022 10:45 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Zlínský - okres Uherské Hradiště

nejnižší podání 127 550 Kč - NEVYDRAŽENO 

znalecký posudek255 100 Kč dražební jistota13 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - NEVYDRAŽENO

Popis

Spoluvlastnickýpodíl o velikosti 1/5, 1/10 a 1/10 ve vlastnictví povinného na nemovitýchvěcech

Podíly 1/5, 1/10 a1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště

LV č.688, katastrální území Havřice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 Oceňovanýpozemek parc. č. 5533 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemku činí 757 m2.V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, v územním plánu je plochapozemku regulována jako plochy – S*- smíšené nezastavěného území. Pozemek jebez trvalých porostů, není oplocený. Pozemek je přístupný po nezpevněné obecní cestě.

 

LV č.687, katastrální území Havřice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 Oceňovanýpozemek parc. č. 5497 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemku činí 8.209m2. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, v územním plánu jeplocha pozemku regulována plochy – OX - občanské vybavenosti specifických forem.Pozemek je bez trvalých porostů, není oplocený. Pozemek je přístupný po nezpevněnéobecní cestě.

 

LV č.1142, katastrální území Vlčnov, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 Oceňovanépozemky parc. č. 4716/69 a 4748/28 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemkučiní 2.549 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda, vúzemním plánu je plocha pozemků regulována jako plochy zemědělské. Pozemky jsoubez trvalých porostů, nejsou oploceny. Pozemky jsou přístupné z hlavní silnice.Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostředníblízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitěse zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2022 NeutriCS a.s.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.