Dražba podílu id. 1/3 na pozemcích v obci Tomice, okres Benešov

spisová značka 139EX 13736/14

začátek dražby11.09.2019 13:30  konec dražby11.09.2019 14:00 typ majetkuzemědělská půda
lokalitakraj Středočeský - okres Benešov

nejnižší podání 71 340 Kč 

znalecký posudek107 000 Kč dražební jistota10 000 Kč minimální příhoz3 000 Kč

 DRAŽBA ZRUŠENA - UHRAZENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 95 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 240 m2; pozemku p.č. 504 - ostatní plocha, o výměře 328 m2; pozemku p.č. 505 - orná půda, o výměře 2.833 m2; pozemku p.č. 506 - trvalý travní porost, o výměře 258 m2; pozemku p.č. 507 - orná půda, o výměře 1.839 m2; pozemku p.č. 508 - ostatní plocha, o výměře 370 m2; pozemku p.č. 509 - orná půda, o výměře 2.560 m2; a pozemku p.č. 734 - orná půda, o výměře 4.917 m2; vše v k.ú. Tomice u Dolních Kralovic, obec Tomice, okres Benešov.
Pozemek p.č. St. 95 je situován v mírně sklonitém terénu v okrajové části zastavěného území obce a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Tomice je pozemek zahrnut v plochách: „NZ - plochy zemědělské - trvalé travní porosty.“ Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemky p.č. 504, p.č. 505, p.č. 506, p.č. 507, p.č. 508 a p.č. 509 tvoří jednotný funkční celek, nachází se ve východní části katastrálního s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemek p.č. 734 je situován v jihovýchodní části katastrálního území a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
V souladu s ust. § 336i odst. 3 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, soudní exekutor oznamuje, že dražené nemovité věci jsou předmětem nájemní smlouvy ze dne 20.4.2005 mezi spoluvlastníky nemovitých věcí a společností AGRO Dolní Kralovice s.r.o., se sídlem Dolní Kralovice 16, Dolní Kralovice, IČ: 47542900, a nájemní smlouva tak nezanikne dražbou. Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva nemá vliv na výslednou obvyklou hodnotu stanovenou znaleckým posudkem, soudní exekutor bude pokračovat v exekuci prodejem nemovitých věcí povinné.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2019 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.