Rodinný dům - Lhota-Vlasenice

spisová značka 181 EX 7250/18-249

začátek dražby13.08.2019 10:00  konec dražby13.08.2019 10:30 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
lokalitakraj Vysočina - okres Pelhřimov

nejnižší podání 1 138 800 Kč 

vydraženo za: 1 138 800 Kč 

znalecký posudek1 708 200 Kč dražební jistota50 000 Kč minimální příhoz10 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je rodinný dům včetně pozemků. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 118 k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou se nachází v obci Lhota – Vlasenice.

Jedná se o zděnou stavbu ze smíšeného zdiva s jedním nadzemním podlažím a s podkrovím. Dále o hospodářská stavení také o jednom nadzemním podlaží. V půdorysu tvoří objekt pro bydlení společně s hospodářskými budovami a vstupní branou téměř uzavřený ucelený blok s dvorem uprostřed.

Exteriér domu je v původním zanedbaném stavu. Na objektu jsou pozůstatky bílé fasády. Obvodové zdivo je z velké části odkryto. Střecha objektu je sedlová s původní střešní krytinou z eternitových desek. Okna jsou v některých částech původní dřevěná a v některých částech nová plastová. Hlavní vstup do domu je skrz kovovou branku.

Znaleckému ústavu nebyl umožněn vstup do vnitřních prostor objektu, není tudíž znám technický stav vnitřních prostorů. Z tohoto důvodu bude pro účel ocenění předpokládán standardní stav vnitřních prostorů s přihlédnutím ke špatnému stavebně technickému stavu celého objektu.

Zahrada lemuje stavební objekty ze tří stran. Na pozemcích zahrady se nachází pouze vzrostlá zeleň. Nenachází se zde žádné další stavby, nebo příslušenství. Pozemky zahrady nejsou oploceny. Kovovým a zděným plotem je vymezen pouze prostor dvora mezi objekty.

Objekt je od silničních komunikací oddělen pruhem zeleně. Vstup a vjezd na pozemky je možný přes pozemky ve vlastnictví obce Lhota – Vlasenice. Hlavní vstup do objektu je zajištěn dřevěnou branou, ke které vede od silniční komunikace nezpevněná cesta.

V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 11 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, je na ní umístěna stavba k bydlení č. p. 13 a její výměra činí 1 513 m2. Parcela parc. č. 4 je vedena jako ostatní plocha, se způsobem využití jako manipulační plocha a má výměru 81 m2. Pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 jsou vedeny jako vodní plocha o výměře 21 m2 a 149 m2. Pozemky parc. č. 204/2 a 488/33 jsou vedeny jako zahrada a jejich výměra činí 1 965 m2 a 30 m2.

Zastavěná plocha objektu k bydlení činí odhadem 250 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 225 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici. Plocha pozemků činí celkem 3 759 m2.

V územním plánu obce jsou pozemky vedeny převážně jako plochy bydlení – venkovské. Pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 jsou v územním plánu označeny jako plochy veřejných prostranství. Dále lze z územního plánu obce vyčíst, že v ulicích v těsné blízkosti objektu prochází vedení kanalizace. Na základě náhledu do územního plánu a místního šetření bylo zjištěno, že na pozemcích vedených jako vodní plocha se vodní plocha nevyskytuje. Jedná se o zatravněný pozemek. Vzhledem ke skutečnosti, že se pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 nachází v jiné části katastrálního území a netvoří s objektem pro bydlení jeden funkční celek, budou oceněny samostatně, jako trvalý travní porost.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2019 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.