Dražby pozemků (2 994 m2) s příslušenstvím, okr. Přerov

spisová značka 167 EX 119/13-469

začátek dražby11.04.2019 09:00  konec dražby11.04.2019 09:20 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Olomoucký - okres Přerov

nejnižší podání 1 033 334 Kč 

vydraženo za: 1 033 334 Kč 

výše předražku: 1 291 668 Kč  předražit lze do: 26.04.2019 09:20 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu 

znalecký posudek1 550 000 Kč dražební jistota200 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Dražené pozemky se nacházejí vjižní zastavěné části obce Teplice nad Bečvou. Jedná se o soubor sousedícíchpozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jakozastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 2 994 m2. Soubor pozemkůje na východní straně ohraničený panelovým domem a na jižní a severní stranězpevněnou komunikací. Na pozemcích parc. č. St. 177/2, parc. č. St. 178/2,parc. č. St. 180/2 se nachází zděný dům č.p. 104, č.p. 105 a č.p. 106, kterýnení předmětem prodeje. Na travnatých pozemcích parc. č. 50/4, parc. č. 50/5,parc. č. 50/6 a parc. č. 689/12 se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Pozemkyjsou mírně svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky udržované avyužívané jako městská zeleň. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty azpevněné plochy. Zjištěné závady, které prodejemv dražbě nezaniknou: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení,podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě, údržby a oprav s povinností kpozemkům parc. č. 50/4 a parc. č. 50/5 ve prospěch společnosti Českátelekomunikační infrastruktura a.s. 

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2019 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.