Dražby pozemků (2 994 m2) s příslušenstvím, okr. Přerov

spisová značka 167 EX 119/13-469

začátek dražby11.04.2019 09:00  konec dražby11.04.2019 09:20 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Olomoucký - okres Přerov

nejnižší podání 1 033 334 Kč 

znalecký posudek1 550 000 Kč dražební jistota200 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

      doporučit

Popis

Dražené pozemky se nacházejí vjižní zastavěné části obce Teplice nad Bečvou. Jedná se o soubor sousedícíchpozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jakozastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 2 994 m2. Soubor pozemkůje na východní straně ohraničený panelovým domem a na jižní a severní stranězpevněnou komunikací. Na pozemcích parc. č. St. 177/2, parc. č. St. 178/2,parc. č. St. 180/2 se nachází zděný dům č.p. 104, č.p. 105 a č.p. 106, kterýnení předmětem prodeje. Na travnatých pozemcích parc. č. 50/4, parc. č. 50/5,parc. č. 50/6 a parc. č. 689/12 se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Pozemkyjsou mírně svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky udržované avyužívané jako městská zeleň. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty azpevněné plochy. Zjištěné závady, které prodejemv dražbě nezaniknou: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení,podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě, údržby a oprav s povinností kpozemkům parc. č. 50/4 a parc. č. 50/5 ve prospěch společnosti Českátelekomunikační infrastruktura a.s. 

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2019 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.