Dražba RD s pozemky (2125 m2) - podíl 1/10 a dražba pozemků (3489 m2) - podíl 1/6, okr. Bruntál

spisová značka 197 EX 3035/11-94

začátek dražby30.05.2018 10:00  konec dražby30.05.2018 10:30 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
vlastnické podíly
lokalitakraj Moravskoslezský - okres Bruntál

nejnižší podání 37 500 Kč - NEVYDRAŽENO 

znalecký posudek75 000 Kč dražební jistota18 500 Kč minimální příhoz2 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - NEVYDRAŽENO

Popis

Na základě požadavku objednavatele je předmětem ocenění ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaných na LV č. 24 a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitostem zapsaných na LV č. 47, vše pro Stříbrné Hory, obec Horní Město, okres Bruntál. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a takto jsou i užívány. Dále bylo zjištěno, že objekt bez čp/če - zem . stav, na pozemku p.č. St. 8/2 - zastavěná plocha a nádvoří, již neexistuje zanikl. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové, zastavěné části obce Horní Město, v místní části Stříbrné Hory, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku, nebo ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p. č. 66/2 - ostatní plocha, který je ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 66/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 a dále přes pozemek p.č. 66/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Horní Město, Horní Město 97, 793 44 a pozemcích p.č. 790 - ostatní plocha a p.č. 13/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví státu. Zpevněná komunikaci se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: obecní vodovod, elektro a vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 (tři obytné místnosti, kuchyň a sociální zázemí je situováno v I. nadzemním podlaží a jedna obytná místnost se nachází v podkroví) s podstandardním sociálním zařízením. Objekt sestává z obytné a hospodářské části. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1932. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2004 byly položeny nové podlahy v I nadzemním podlaží a byl vybudován obytný pokoj v podkroví. V roce 2000 byla provedena přístavba vstupu, která je situována na pozemku jiného vlastníka. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako značně zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2019 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.